Wednesday, October 29, 2008

...

có những ngày nắng buồn không kém những chiều mưa

(............) e sẽ là một vết hằn...hơi sâu

No comments: