Saturday, April 30, 2011

vn air lie

Húhúhú mình thích cái tên bên trên dành cho VNA, nhân tiện đọc bài bên nhà chị Polka và lần theo link mới biết VNA có nhiều tên độc đáo quá ặkặk. Mình cũng xin góp vui một tên, ông sếp Mỹ của mình ngày xưa gọi VNA là 'e nước mắm' hốhốh, và mỗi lần phải bay với e nước mắm thì ổng rú lên rất là ghê rợn kiểu 'trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng' nhưng ở đây là trời đã sinh ổng rồi sao còn có vna rồi dập đầu vài chục vái hahhaahha.

Mình có anh bạn, ảnh nói đi đâu ảnh cũng chọn vna vì tại sao mình phải làm giàu cho mấy thằng nước ngoài trong khi mình có thể đóng góp cho nước mình?!? Mình dập đầu vái ảnh đầy ngưỡng mộ vì đi đâu mình cũng không chọn vna trừ khi đi trong nước, vì trong nước có cái mẹ gì khác nữa đâu mà chọn lựa. Hự.

Thursday, April 7, 2011

mại dzôooo


Dzé xxxố chìuuuu xoooổ đeeeeeeeê
mại dzô mại dzô ặkặk

Saturday, April 2, 2011

trời trong...nắng ấm...

...trong đến thế này là cùng


...ấm đến thế này là cùng