Tuesday, November 4, 2008

gọi điện thoại VN

Một thay đổi nhỏ về số điện thoại ở Việt Nam, ghi luôn ra đây để ai có nhu cầu thì để ý, còn mình cũng tiện khỏi phải ghi nhớ cho đau đầu hìhìh

'''Gọi dien thoai o Viet Nam , lưu ý su thay đổi nay nhé:
Nếu bắt đầu của dãy số dt là 5,6,7,8,9 thì phải thêm số 3 trên đầu số. Ví dụ : 8225007 thì phải gọi là 38225007;
Nếu dãy số bắt đầu là 20,21,22,23,24 thì thêm số 2;
Nếu dãy số bắt đầu là 25,26,27,28,29 thì thêm số 6;
Nếu dãy số bắt đầu là 30 thì thêm số 7;
Nếu bắt đầu là 40,41,42,43,44 thì thêm số 5;
Nếu bắt đầu bằng số 45 thì thêm số 4''

Tui không thấy đây là thay đổi nhỏ gì hết, chỉ thấy đổi kiểu gì mà khó nhớ muốn chết à.

2 comments:

Giaochi said...

cai gi ma nhu bu`a vay ha troi?

Mrs. Truong said...

ờ, thì coi cái nào đúng số đt nhà của mình thôi. Coi chi nhiêù cho mất công ;)