Tuesday, February 10, 2009

not a good day

Bên ngoài trời đang đổ tuyết dữ dội và gió rít từng cơn. Gió cuộn từng vốc từng vốc tuyết tung tóe khắp nơi, rồi khiến chúng chao qua chao lại trong không trung hết sức thê thảm. Đám tuyết của ngày hôm nay lại là tuyết ướt, nên khi vừa kịp chạm đất đã phải tan.
Trời buồn, nghe wordless thôi cho tinh thần nhẹ nhõm.

No comments: