Thursday, February 12, 2009

heineken commercial

Không biết đã ai coi shot quảng cáo heineken này chưa ta?!? Mắc cười quá nên để lên, ai chưa coi thì coi hèhèhèh. Mỗi tối coi tv là đều được coi cái quảng cáo này, vậy mà lần nào coi cũng mắc cười hết trơn là sao trời?

No comments: