Friday, September 25, 2009

chả kho chả kho
Ok, món chả kho có gì khó đâu nà, khó ở chổ làm chả thôi, mà chả thì mình đã làm được hôm bữa kia rồi còn đâu héhéhéh. Vấn đề còn lại là kho chả với cái gì ăn cho nó ngon đây, mình nghĩ không ra nên chạy ra siêu thị mua quách nó hai lon nấm đóng hộp về mà kho chung luôn hìhìhìh. Vậy mà chồng nói ''trời ơi ngon quá'' và vấn đề chính mình rút ra từ món chả kho này là tốn cơm dễ sợ ặkặk

No comments: