Saturday, August 22, 2009

yummy nè ^^

híhíhíh, mì trứng hột vịt thịt kho là đây


món này để ăn dặm như đã ''tiết lộ'' ặkặk


Thôi, đã khoe xong nên giờ cuốn gói đi ngủ đây. Hôm nay cuối tuần mình đi ngủ hơi trễ sau khi đã xử xong hai cái phim Hongkong (một hài nhảm một hành động nhảm). Guốc bay, gút nai hahah

No comments: