Monday, June 21, 2010

xô héo thì lun

Bạn muốn save the earth nên mình phụ một tay. Định phụ hai tay, nhưng một tay kia mắc ẵm con roài. Nói chung, không còn tay nào để xách giỏ đi chợ nữa hết, nhưng thôi save the earth quan trọng hơn ặkặk


Còn cái này là save yourself. Phần lớn của bác trai, phần nhỏ của giúp việc, phần mình thì hưởng sái của giúp việc mấy trái hơi bị chín quá đó mà ặkặk

5 comments:

Diên Hoàng said...

Chèn wơi, tui chờ update hình ảnh devil cam lè dài cổ nè. :)

Dã Quỳ said...

Héo thì thiệt đó nhen!!! Kiểu này thì vài bữa là đầu bếp sụt cân, xẹp lép cho coai! :) :)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: só rì đi, tự nhiên hem có hứng thú nữa với devil cam tè le hèhèh

chị Wỉ Zà: tại chị tự xưng tên nên em kiu theo thôi à nghen híhíhíh. Em hy vọng vài bữa nữa xẹp lép thiệt đây, đặng còn diện đồ hè

Giaochi said...

cai nay ban gc save nguyen nam roi... vu green, organic voi earth friendly thi ben LA rat ma.nh

Mrs. Truong said...

Annie: tại sao chỉ có LA thôi vậy? Chắc tại toàn dân nghệ sĩ này nọ nên mạnh chăng?