Saturday, February 20, 2010

cải chua dưa giá

Dĩa cải chua dưa giá này chấm với gà kho gừng. Là món mà hai vợ chồng vừa ăn tối qua đó ;)


Thiệt là khổ tâm, ở đời mà cứ nhìn người ta có gì rồi mình chạy theo làm cho có nấy thì đã khổ rồi đúng không mọi người? Còn mình, mình cứ chạy qua blog người này nhìn một cái thấy người ta có dzịt quay, qua blog người nọ nhìn thêm cái thấy người ta có cải chua dưa giá. Thế là về nhà làm cho bằng được, cứ cái kiểu chạy qua nhìn chạy lại nhìn này hoài chắc đến lúc nào đó mình lăn qua lăn lại luôn chứ không cần chạy nữa. Hên là chưa mua máy làm bánh mì á hìhìhìh. Và cũng hên là không chỉ làm đồ mặn mà còn làm rau rác ăn độn thêm, chứ không tương lai lăn còn nhanh đến hơn ặkặk