Wednesday, February 16, 2011

bưởi?!?

Hông phải bưởi, là bông bưởi thôi. Tại thấy nhà ai có ''bưởi'' nên mình ké theo dzậy mà ặkặk

4 comments:

Dã Quỳ said...

Bưởi này mới là thiệt nè há. Bưởi bên kia là bưởi dzỏm rùi á .....hahahaha .......Dzừa dzìa là gác cơ nhau liền hơ.

Nè nhỏ, kể chiện dzìa VN cho nghe ké dzới coi. Đang ngóng cổ dài ngoằng rùi nè. :) :)

Diên Hoàng said...

DQ nói đúng á, chờ tỉ tê chuyện VN mà nàng nàm EO wá!!! :))

Phung Tran said...

Hết bệnh chưa 2 mẹ con?

Bữa gọi được chị Hà, mèng ơi, y như lâu ngày gặp lại ngừi iu.

Mrs. Truong said...

Hai cái người kia nha, ép mình quá. Tại nếu kể chuyện vietnam thì toàn là ca cẩm, rồi mọi người hem dám về vn thì mình lại buồn ặkặk. Mà thôi, đợi nhỏ người làm nhà em hết jetlag với nhõng nhẽo, em rảnh tay viết liền

Phụng: vậy mốt về ôn hôm đắm đuối như người yêu luôn đi hờhờh